Công ty TNHH Vật Tư Xây dựng NTP Cam kết không Tự động thu thập dữ liệu người dùng

Chúng tôi chỉ thu thập Họ và Tên, địa chỉ Và số điện thoại của khách hàng khi khách hàng tự động điền vào biểu mẫu

Chúng tôi cam kết không chia sẻ dữ liệu người dùng với bên thứ 3

Dữ liệu của bạn tồn tại 30 ngày kể từ ngày cung cấp